Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 24 กันยายน  2558

นายสัตวแพทย์สมยศ  อินทรพิน  ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์  และปศุสัตว์พืันที่ 4  ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบนมโรงเรียนของโรงเรียนไผทอุดมศึกษา แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร