Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

17 กันยายน 2558

นายสัตวแพทย์เอกภพ  ทองสวัสดิ์วงศ์  ปศุสัตว์เขต  1  และนายสัตวแพทย์สมยศ  อินทรพิน  ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต  1 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต 1 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 2 (ชุดปฏิบัติการพิเศษ)

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  และปศุสัตว์พื้นที่ 1, 2, 3, 6, 8, 9) 

เจ้าหน้าที่จากกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขตคลองเตย ลงพื้นที่สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรจากโรงฆ่าสัตว์ เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดงในสุกร 

ณ โรงฆ่าสัตว์สหกรณ์ผู้ค้าสุกรชำแหละกรุงเทพมหานคร  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร