Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2558 

น.สพ.สมยศ  อินทรพิน  ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นประธานรับมอบโค-กระบือ ในพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ  จำนวน  10  ตัว ซึ่งมีโค 5 ตัว กระบือ  5  ตัว และจะนำไปมอบให้เกษตรกรไปเลี้ยงและใช้เพื่อการเกษตรต่อไป  ตามระเบียบของธนาคารโค-กระบือ  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 ณ สนามฟุตบอล กรมการทหารสื่อสาร แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร