Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 5 สิงหาคม 2558 
น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ 14 เป็นประธานชุด ระดับจังหวัด ตรวจติดตามภัยแล้ง พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอพื้นที่ 11 และสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร สำนักงานเกษตรอำเภอเขตตลิ่งชัน กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร