Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 

น.สพ.สมยศ  อินทรพิน  ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร กรมการข้าว  กรมประมง  กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  กรมพัฒนาที่ดิน  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ในพื้นที่ หมู่ 3 แขวงลำต้อยติ่ง  เขตหนองจอก  กรุงเทพมหานคร  เพื่อชี้แจงให้ทราบนโยบายรัฐบาล ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  และรับฟังข้อเสนอของเกษตรกร พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์  และจ่ายยารักษาโรคสำหรับสัตว์  ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง