Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนรอบพื้นที่พระตำหนักที่ประทับ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ชุมชนร่วมเกื้อ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีเปิดดังนี้ 
1.พล.อ.ท.สมคิด สุขบาง ผู้ดูแลเขตพระราชฐาน วังทวีวัฒนา V904
2.นายสุวัฒน์ ตันเสถียร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา รักษาราชการผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา
3.นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
4.พ.ต.อ.สามารถ พรหมชาติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา
5.สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาเขต ประธานชุมชนเขตทวีวัฒนา 17 ชุมชน
6.ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ภายในงานมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดยาคุมกำเนิด รักษาโรค และผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และมีเจ้าของสัตว์ นำสัตว์เลี้ยงมารับการบริการจำนวนมาก