Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 น.สพ.สมยศ อินทรพิน พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 73 ปี โดย สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้านการตรวจประเมินและพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาล ประเภทหน่วยงานภาครัฐดีเด่นระดับประเทศ และ รางวัลดีเด่นหน่วยงานใสสะอาด