Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันพุธที่ 11  มีนาคม 2558 เวลา 08.30 น. น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร  ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์ รับมอบโค กระบือ ในพิธีไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร