Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 น.สพ.สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยปศุสัตว์พื้นที่ 1-14 กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี เปิดโครงการ“ มุ่งมั่นรวมใจ เนื้อหมู เป็ด ไก่ ไข่ ปลอดภัยรับเทศกาลตรุษจีน” ประจำปี 2558 ที่กรมปศุสัตว์จัดขึ้นตามนโยบายอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสัตวแพทย์นิรันดร เอื้องตระกูลสุข หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ตลาดยิ่งเจริญ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร และระหว่าง 14-17 ก.พ.2558 ผู้บริหารระดับสูงของกรมฯ จะลงพื้นที่กรุงเทพฯ ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่าย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค (รายละเอียด)