Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 น.สพ.สมยศ อินทรพิน ได้นำข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ร่วมพัฒนาองค์ความรู้ "การบังคับสัตว์" สุนัขจรจัด สัตว์ดุร้าย จัดโดยสมาคมสงเคราะห็สัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าสัตวแพทย์กรมปศุสัตว์ ในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ มูลนิธิทดแทนคุณแผ่นดิน ณ ห้องประชุมเขตจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร