Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เขียนโดย Super User 272
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เขียนโดย Super User 189
ประกาศสอบราคาซื้อกลุ่มวัสดุปรับปรุงโรงเรือน และวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เขียนโดย Super User 309
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เขียนโดย Super User 856
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อ ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 เขียนโดย Super User 289
ราคากลาง ค่าเช่าสำนักงาน เขียนโดย Super User 561
ราคากลางซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 1228
ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหาคร เขียนโดย Super User 525
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เขียนโดย Super User 562
สอบราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เขียนโดย Super User 419