Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เขียนโดย Super User 467
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่องสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เขียนโดย Super User 253
ประกาศสอบราคาซื้อกลุ่มวัสดุปรับปรุงโรงเรือน และวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เขียนโดย Super User 320
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เขียนโดย Super User 910
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อ ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 เขียนโดย Super User 349
ราคากลาง ค่าเช่าสำนักงาน เขียนโดย Super User 611
ราคากลางซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เขียนโดย Super User 1485
ราคากลางเช่าอาคารสำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหาคร เขียนโดย Super User 547
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เขียนโดย Super User 575
สอบราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เขียนโดย Super User 485