Get Adobe Flash player
ปรับขนาดอักษร


ตามประกาศสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาซื้อกลุ่มวัสดุปรับปรุงโรงเรือน และกลุ่มวัสดุการเกษตร ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา รายละเอียดดังนี้

Copyright 2013. Bangkok Livestock Office. All right reserved.
สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร 151/21-22 ซ.อรุณอมรินทร์ 45 ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Tel : 0 2433 3017 || Fax : 0 2433 3019 || E-mail : pvlo_bkk@dld.go.th || Website : www.dld.go.th/pvlo_bkk

Joomla!®ฟรีซอฟต์แวร์เผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.
การปฏิเสธความรับผิดชอบ||นโยบายเว็บไซต์